Produktions- og vidensfag

I menuen til højre kan du læse om de enkelte linier og fag der tilbydes på læringsområdet.

Vi tilbyder:
Et fleksibelt og individuelt undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, forudsætninger og interesser. Vi tilbyder skoleforløb med fag beskrevet nedenfor og praktikforløb, hvor eleven kan komme i praktik internt på vores egne ”værksteder” – men også eksternt i lokale, kommunale og private virksomheder. Se nærmere information om fag der tilbydes i menuen til højre.

Vores tilgang:
Vi tager udgangspunkt i en positiv tilgang, hvor der fokuseres på ressourcer og udviklingspotentialer. Vi ser muligheder frem for begrænsninger – og man får mulighed for at flytte sine grænser. Den unge HAR måske en diagnose, men det er vigtigt at fastholde, at den unge ikke ER sin diagnose.

Vi arbejder med at afklare og udvikle følgende kompetencer:

  • Personlige kompetencer: styrker, udviklingspotentialer, selvtillid og selvværd
  • Sociale kompetencer: konflikthåndtering, fornøjelser, samvær, fritidsaktiviteter m.m.
  • Huslige kompetencer: madlavning, rengøring, tøjvask osv. Hygiejnekursus
  • Faglige kompetencer: læse, skrive og forstå, regne og ”regne-den-ud”,
  • Digitale kompetencer: Brug af velfærdsteknologi og forskellige medier.
  • Samfundsfaglige kompetencer: medborgerskab og demokrati m.m.