Aktivitets og Samværstilbud

Aktivitets og Samværstilbuddet er under Serviceloven § 104

Aktivitetshusene spænder over 2 matrikler

Vores aktivitetsdel er et aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens §104. Tilbuddet er målrettet mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, hvoraf en større gruppe er mennesker med multiple handicaps.

Aktivitetsdelen blev etableret i FSU i foråret 2014, og består af Aktivitetsparken i Faxe, Aktivitetshuset på Tycho Brahes Vej i Haslev. Aktivitetshusene har busser til rådighed, og der er dagligt ture rundt i Faxe kommune.


 

OBS!
Værsteder og Mellemperron har flyttet organisering og er nu under Banebryderne - Kontakt Kim Hald-Sørensen Rydahl: kryda@faxekommune.dk

 

Værestederne: Værestedet 76F og Værestedet Frederiksgade

Faxe Kommune tilbyder to Væresteder, "Værestedet 76F” i Faxe og ”Værestedet Frederiksgade" i Haslev. Værestederne er til dem, der har brug for at opbygge et trygt netværk og øge deres livskvalitet gennem samvær med andre mennesker. Der er flere muligheder for at deltage i aktiviteter på Værestederne. Desuden tilbydes Råd og Vejledning og NADA (øreakupunktur).

Aktiviteter og fællesskaber er med til at bryde den sociale isolation, skabe kontakt, samvær og fællesskab, hvor den enkelte bliver set, hørt og anerkendt samt lærer at deltage i samarbejde, udvikle livslyst og motivation.

Beskæftigelsesrettet tilbud: MellemPerronen

Tilbuddet er et visiteret LAB§52 stk 4 [1] forløb for borgere på kontanthjælp, sygedagpenge, Jobafklarings eller ressourceforløb m.fl. med henblik på støtte til afklaring og formåen i beskæftigelse og livet, der primært foregår på Slagterivej 17, Haslev (Baggården til AOF),  samt
mulighed for samtaler på Værestedet 76F, Præstøvej 76 (Faxe Sundhedscenter).

Mellemperronen er et tilbud til borgere der typisk befinder sig mellem behandling og beskæftigelse, vi ligger meget tæt på Haslev station, hvor man måske kunne tænke sig at vælge "Perron 9¾"  fra Harry Potter.- deraf navnet "MellemPerronen".
Der tilbydes: Udviklingssamtaler, Walk & Talk, Krop & Nærvær og Ressource Orienteret Færdighedstræning. Både individuelt og i gruppe.

Stedet ligger sammen med det sociale projekt: Gentøj, som klargør og deler tøj ud til socialt og økonomisk trængende.

 [1]  LAB§52 (Lov om aktiv beskæftigelse opkvalificering og vejledning §52 stk. 4).