STU

Særlig Tilrettelagt Uddannelse
STU er en 3-årig ungdomsuddannelse, der indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

STU Faxe - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU -uddannelsen er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov).

STU – uddannelsen er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, hvor der sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling, og ikke et ensartet undervisningstilbud gennem hele uddannelsens forløb.

Se nærmere informationen omkring produktions- og vidensfag, tilgange og metoder samt dansk i samarbejde med AOF i menuen til højre. Her kan du også læse om vores nye struktur som vi sætter i værk fra april 2022.

Formål er ”At den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt – og eventuel til videre uddannelse og beskæftigelse”. (Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.)

Vi tilbyder:
Et fleksibelt og individuelt undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, forudsætninger og interesser. Vores tilgang til undervisning og læring er meget praksisorienteret og eleverne er en stor del af tiden ude på forskellige produktionsfag og værksteder. Her arbejder man med fælles og individelle opgaver der tager udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan, interesser og potentiale.  –  Eleverne er desuden i praktik i lokale, kommunale og private virksomheder.

Botilbud:
I Botilbuddet MosaikHusene bor der unge som er i gang med deres STU hos os.

Vores tilgang:
Vi tager udgangspunkt i en positiv tilgang, hvor der fokuseres på ressourcer og udviklingspotentialer. Vi ser muligheder frem for begrænsninger – og eleven får mulighed for at afprøve og skubbe til sine grænser.

Vi arbejder med, at afklare og udvikle:

Personlige kompetencer: styrker, udviklingspotentialer, selvtillid og selvværd

Sociale kompetencer: konflikthåndtering, fornøjelser, samvær, fritidsaktiviteter m.m.

Faglige kompetencer: læse, skrive og forstå, regne og ”regne-den-ud”,

Huslige kompetencer: madlavning, rengøring, tøjvask osv. Hygiejnekursus

Digitale kompetencer: sms, mails, facebook, men-id, e-boks, borger.dk og digitale hjælpemidler m.m.

Samfundsfaglige kompetencer: medborgerskab og demokrati 

Vi søger at skabe rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse så borgerne udvikler erkendelse, fantasi, lyst til at lære og tillid til egne muligheder. Læring anskues som et livsvilkår og ikke blot som noget, der foregår inden for det institutionaliserede systems rammer.