Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse


Beskyttet Beskæftigelse under Serviceloven § 103

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, henvender sig til mennesker på førtidspension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Borgere, der er visiteret efter § 103 i serviceloven skal efter servicelovens § 105 aflønnes for deres indsats. Aflønningen fastsættes efter konkret vurdering af arbejdsindsatsen.

Beskæftigelsesmulighederne for borgerne er b.la

Trykkeri, Medie og DGI

Musikfordybelse

Praksis – med opdeling i Metal, Snedker og Grønt Vedligehold

Pakkeri på virksomhed

Krea – Tur Onsdag - Praksis

Caféer med fokus på Ligeværd

Klubaften