Musik og sang

Musik og Sang

Formålet med band og kor er at skabe fællesskab og individuel udvikling via sang og musik.

 • Være ligesindet i en social sammenhæng
 • At mærke at alle mennesker er lige når musik rytmer og sang beriger gruppen.
 • Udvikle sociale, sproglige og musikalske kompetencer.
 • At skabe nye sociale relationer og ny kommunikation via musik og sang
 • At kunne tage stilling til musik, stil og genre.
 • Opleve at musik og sang overskrider egne grænser
 • Opleve at musik og sang healer status qua og medfører nye færdigheder og drømme

Målet med musik, band og kor er:

 • At styrke den enkelte borger s mulighed for at vise engagement og glæde
 • At opleve/styrke man er en del af et vigtigt socialt fællesskab, alle er lige både borgere og personale, alles bidrag er vigtigt, udfordringer er sekundært.
 • Alle kan tilsidesætte smerter, fysisk psykisk handicap og dårligt humør når toner af dejlig musik og sang når os.
 • Undervisningen får elever og medarbejderne til at udvikle nye sproglige færdigheder og kendskab til sangteknikker rytmelærer og håndtering af forskellige musik værktøjer.
 • Opnå nye relationer, opnå anerkendelse, glæde og smil i en verden hvor alle er ligesindede.
 • Opnå ny selverkendelse, at man kan bidrage.

Indholdet for band og kor

Vi synger og spiller 3 gange om ugen.
Vi skriver sange selv men vi bruger også kendte sange som er gode, giver god stemning og glæde hos og
selv og den der skal høre.
Vi kan lære at synge og spille på instrumenter, alle kan lære at synge og spille hvis de vil det. Det er skønt at
bruge sin krop og stemme på en ny måde, vi bliver bedre jo mere vi øver.
Vi arbejder sammen som et band dvs. vi skal selv fx opsætte og nedtage instrumenter. Vedligeholde
instrumenter, kopiere sange og holde hinanden informeret om tid og sted.
Vi optræder foran et publikum i og uden for FSU. Vi giver vores glæde, humør og gode musik numre videre
til andre mennesker. Vi lærer at stå frem fordi vi er gode til det vi gør.

Metode.

Der spilles og synges i større eller mindre grupper, sangene er udvalgt i forhold til gruppens musikalske
niveau.
Sange/musikken repeteres mange gange, så alle føler sig trygge.
Der bruges musikfagord til at beskrive musikken.
Vi laver differentieret indlæringsmetoder - Alle sange er forberedt således, at de kan opdeles i
sværhedsgrader. Alle skal udfordres ellers udvikler man sig ikke, der er således forskel på band, kor og
talentband ud fra borgernes særlige talenter.
Borgere/medarbejdere er med til at udvælge sangene. Dette sker ude skelen til hvor svær denne sang
kunne være. Sangen/musikken gøres forståelig til et niveau som rammer den enkle borger
Sangene er skiftevis danske og engelske.
Vi afholder sangskrivnings bootcamps, hvor alle borgere deltager og bidrager til sangtekster.
Vi danner ligeværdige relationer gennem musikken, musikken er vores fælles reference, vores følelses liv
hvor alting kan ske og dermed vores fælles mellemmenneskelige forståelsesgrundlag.
Borgerne /medarbejderne lærer af hinanden i den musikalske undervisningskontekst. Man instruerer
hinanden i hvordan tekster fx kan tolkes/opleves.
Ordet “Undskyld” i det musikalske samspil findes ikke, vi kan ikke skabe, hvis vi ikke tør lave fejl.