Om Faxe Sociale Udviklingscenter

- I daglig tale FSU

Faxe Sociale Udviklingscenter er en paraplybetegnelse, der tilbyder forløb inden for beskæftigelse, uddannelse, dagaktiviteter. FSU er en del af Center for Social, Sundhed og Pleje i Faxe Kommune.

FSU baserer sig på fællesskabets betydning for individuel udvikling. Vores samfund fungerer som et fællesskab og mulighederne for at lykkes som borger, er tæt forbundet med evnerne til at fungere i og på fællesskabets præmisser - uanset om det handler om uddannelse, arbejde eller fritid.

Det betyder, at FSU varetager og udvikler tilbud på tværs af forskellig lovgivninger og forskellige målgrupper. FSU sikrer et fokus på udvikling og varetagelse af Faxe Kommunes tilbud om læring, støtte og kompetenceudvikling på unge og voksenområdet.

Vores tilbud strækker sig over to lovgivninger:

  • Lov om Social Service §103, § 104 og § 107 (SEL)
  • Lov om uddannelse til unge med særlige behov (STU)

FSU er en mangfoldig arbejdsplads og har derfor mange forkellig fagligheder repræsenteret. Vi har også altid studerende.