Trykkeri og Medie

Her kan du erhverve ny viden, færdigheder og kompetencer gennem de digitale medier

Formål/hvorfor:

Formålet med Trykkeri og Medie er, at du erhverver dig ny viden, færdigheder og kompetencer gennem digitale medier og praktiske opgaver forbundet med trykkeri. Der tages udgangspunkt i dit forhåndskendskab til computer og iPad, samt eventuelle interesse for film og medier generelt. Du vil gennem de praktiske opgaver i trykkeriet, kunne erhverve dig arbejdsrelaterede kompetencer; herunder samarbejde, arbejde med delopgaver, kunne modtage beskeder, arbejde selvstændigt etc. Du vil gennem arbejdet med film og medier kunne få muligheden for at udvikle en selvstændig og kritisk tilgang til medielandskabet og de historier og nyheder vi præsenteres for gennem film og medier. Du vil kunne få forudsætninger for at fortælle en historie i billeder og lyd og du vil bedre kunne skelne virkelighed og fiktion, som det vises i fjersynet.

Indhold: Det vil du blive undervist i:

 • Fremstilling af film herunder; fiktions-, kort-, praktik-, reklame-, stopmotion- og animations-, vejlednings-, nyhedsudsendelser og informationsfilm, oplysningsfilm om samfundet, offentlige instanser, arbejdspladser og måske spændende personer i lokalsamfundet.
 • Filmforløb med fokus på filmiske virkemidler og analyse.
 • Grafisk arbejde, herunder udarbejdelse af logo´er, visuel identitet, etc.
 • Digital fremstilling af trykte medier herunder; reklameannoncer, plakater og invitationer.
 • Foto - lære at tage billeder med spejlrefleks-kamera
 • Brugen af iPad til at tage billeder, optage film, lyd og musik, samt til redigering.
 • Brugen af computer generelt (PC/Mac)
 • Hjemmeside fremstilling
 • Komme rundt på Internettet, bruge søgeredskaber og begå sig på de sociale medier.
 • Brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler, herunder skrivestøtte-programmer, såsom AppWriter, Intowords, Dragon Dictation, Speak and Send, OCR-programmer (scan tekst og få den læst op), QR-koder etc.
 • Telefonen som hjælp til struktur og støtte i hverdagen, samt research og kontakt.

Metode:

For at kunne lave film er det nødvendigt at kunne indgå i en gruppe. Alle har deres roller og funktioner. Dette er noget du vil komme til at øve dig meget i på Film og Medie. Du vil også komme til at vise dine ting og dit arbejde frem for de andre elever og lære at give og modtage kritik. På den gode måde. Du vil også øve dig i at række ud i verden og sætte billeder og ord på det du oplever.