Faxe-Kollegiet

Faxe-Kollegiet

 

Faxe Kollegiet - Et Kollegie for unge under uddannelse

Kollegiet er et botilbud efter Serviceloven § 107 som er tiltænkt elever, der går på STU`en i Faxe.

Kollegiet er for de elever, som er parate til at bo med pædagogisk støtte i dag og aftentimer, men som kan klare sig alene om natten. Der er plads til 11 elever på kollegiet, hvilket svarer til omkring en tredjedel af eleverne på den samlede STU i FSU.