Mosaikhusene

Mosaikhusene

 

Mosaikhusene - i daglig tale "mosaikken"

unge med forskellige diagnoser og udfordringer bor sammen og udgør en smuk og sammensat helhed, hvor hver enkelt person er en unik del af det større fællesskab.

Botilbuddet MosaikHusene er et midlertidigt botilbud i henhold til servicelovens § 107, godkendt i henhold til servicelovens § 66.1.7. Botilbuddet er fordelt på 3 huse med henholdsvis 3, 5 og 6 pladser. Én plads er godkendt til unge fra 16-17 år med mulighed for efterværn indtil 22 år. Denne plads giver unge under 18 år mulighed for at lære tilbuddet at kende, før de flytter ind.

I Botilbuddet MosaikHusene bor der unge med funktionsnedsættelser, unge med autismespektrumforstyrrelser samt unge med komorbide diagnoser som kognitive udfordringer, psykisk sårbarhed eller adfærdsproblemer. De unge har mulighed for at deltage i dagbeskæftigelse i forbindelse med deres ophold. Faxe Sociale Udviklingscenter tilbyder STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), Beskyttet Beskæftigelse og Aktivitets- og Samværstilbud.