Vidensfag

Undervisningsblokke med alt det indhold som UU-planerne forventer

Undervisningsblokke

På faget Hverdagsviden kommer vi ind over flere forskellige temaer og har forskellige fag. Nogle dage arbejder vi med et tema og andre dage arbejder vi med geografi, engelsk eller IT. De fleste dage har vi både dansk og matematik.

Formålet med dansk og matematik undervisningen er blandt andet, at komme videre på FVU og få hvad der svarer til en 9. klasses eksamen.

Når vi har matematik arbejdes der med individuelle opgaver, som tilpasses den enkeltes niveau. Vi arbejder med at forstå et koordinatsystem, decimaler, at kunne læse statistikker m.m. En anden konkret opgave er at forstå hvordan et CPR.nr. er opbygget. Almen matematisk viden.

I dansk arbejdes der også med individuelle opgaver, som er tilpasset den enkeltes niveau. Der arbejdes med læsning, skrivning og stavning. Læseforståelse har vi meget fokus på, da det er utrolig vigtigt at forstå hvad man læser. Derudover indeholder dansk fælles drøftelser af forskellige emner.

Eksempler på emner vi kommer ind over: Årstiderne; hvilke måneder er forårsmåneder? Hvilke er vintermåneder? Springer blomsterne ud om foråret eller om efteråret? Årets måneder: Hvor mange dage er der i juni? Hvor mange måneder er der på et år? Hvad er et kvartal? Klokken: Hvad er klokken når den er kvart over 10 = 10:15 eller 10:30? Hvad gør den lille viser og hvad gør den store?

Temaer vi vil berøre er EU lande / eurozonen, Vatikanet, verdensmålene, 9/11 m.fl.