Pakkeopgaver på virksomheder

Pakkeopgaver på virksomhed

 Formål:

Formålet er at eleven/medarbejderen ved en praktisk/teoretisk tilgang får mulighed for at tilegne sig viden om de opgaver, sammenhænge og forventninger der er til den enkelte for at kunne begå sig på det ordinære/rummelige arbejdsmarked. Både i selve den praktiske udførelse af opgaven, men også i interaktionen med ledelse, andre medarbejdere og personalet på værkstedet. Udgangspunktet er de muligheder der ligger i at kombinere den praktiske og teoretiske læringstilgang, der gør det muligt at tilpasse læringsstilen til den enkelte elev/medarbejder, således at alle får de samme muligheder og udfordringer, men tilpasset den enkelte.

Mål:

 • At tilegne sig en teoretisk viden (hvis muligt) om de redskaber, der anvendes i det praktiske arbejde.
 • At kunne udføre arbejdet efter en given instruks
 • At kunne betjene de maskiner og værktøjer der anvendes i forbindelse med arbejdet   (palleløftere, knive, viklemaskine) .
 • At blive bevist om og huske de sikkerhedskrav der stilles for at for at anvende de ovennævnte redskaber.
 • Lære om løfteteknik, personlige værnemidler (sikkerhedssko.)
 • Udvikle de sociale kompetencer og blive bevist om de sociale spilleregler der er på en arbejdsplads. Herunder omgangstone, påklædning og hygiejne m. m.
 • Opnå fremmøde stabilitet
 • I samarbejde med andre kunne fastholde og udføre en stillet opgave.
 • At blive i stand til at fastholde og selvstændigt udføre en stillet opgave.
 • At kunne se hvordan et arbejdsflow skabes og evt. optimeres.
 • Få indblik og gøre brug af PC i forbindelse med

Metode:

Den praktiske læring vil foregå som instruktion med efterfølgende learning by doing under opsyn. Den teoretiske læring vil foregå som et mix af tavleundervisning og på ”værkstedet” når teorien bliver relevant i forbindelse med det praktiske arbejde. Det er personalets opfattelse ud fra den empiri de indtil nu har opsamlet, at det ofte er i samspillet mellem praktik og teori at den bedste forståelse/læring foregår for den målgruppe der indtil har været arbejdet med.