DGI fag

Er pt. ikke i drift pga. covid-19 situationen

Formål:

I DGI er der fokus på at skabe rammer for et trygt fællesskab. Bevægelse skal medvirke til at fremme sundhed hos boreger og elever og understøtte trivsel, motivation og læring. Motivation er en indre drivkraft til vores handlinger og formålet med DGI fagene er at få skabt en indre glæde og lyst til en given aktivitet. Det er vigtigt, at det bliver sjovt at bevæge sig.
Formålet med at bevæge sig er også at elevernes fysiske form bliver bedre og de får mere energi, hvilket er med til at øge koncentration samt sin egen kropsforståelse.
Bevægelse kan også være med til at styrke elevernes trivsel, selvværd og selvtillid, da aktiviteter og lege giver eleverne et bedre sammenhold og gode relationer til hinanden.
DGI fagene giver også mulighed for at åbne op mod lokalsamfundet ift. samarbejde med fx idrætsforeninger.

 

Mål:

  • At inddrage alle sanserne og bruge naturen og verden udenfor. 
  • At øge motivationen og lysten til at lære.
  • At eleverne lærer at mærke sig selv
  • At eleverne får kendskab til, hvordan kroppen reagerer – herunder høj puls, sved, kropskoordination m.m.
  • At eleverne bliver bevidste om, hvorfor motion og bevægelse er vigtigt for kroppen
  • At elevernes fin- og grov motorik styrkes
  • At eleverne forstå og har respekt for egen og andres kropslighed
  • At eleverne får styrket og stimuleret sanser, muskler, led og balance