Ny struktur fra april 2022

STU Faxe – Ny struktur på uddannelsen fra april 2022

STU Faxe iværksætter en ny struktur på uddannelsen fra den. 25 April 2022

Det betyder, at uddannelsen kommer til at tilbyde flere elementer end hvad den gør nu, den kommer til at give de unge mere indflydelse på indholdet og den bliver mere fleksibel i forhold til, at kunne understøtte en individuel tilrettelagt uddannelsesretning.

Vi glæder os til at slå dørene op og komme i gangJ

Den nye struktur iværksættes som en trinraket, hvor nogle af ændringerne sker fra april 2022 og andre fra januar 2023, hvor uddannelsen er fuldt implementeret.

Der indlægges emneuger fra efteråret 2022, som de unge er med til at bestemme indholdet af.

Der bliver fast lagt sommerkurser fra juni fra 2022, som fra 2023 tager udgangspunkt i de unges temavalg.

Der bliver en årlig studietur i det danske land fra 2023 og vi ser på mulighederne for årlige studieophold på Egmont Højskole for 2 eller 3 årselever.

Vi omlægger en del af vores egne interne aktiviteter, så de kommer til at foregå på en virksomhed i stedet, for på den måde, at understøtte træningen i virksomhedskultur særligt på uddannelsens 1 år. Dette lægger op til et målrettet fokus på de videre praktikker som den unge skal ud i på 2 og 3 år.

Vi sætter særligt fokus på Computer Programmering i linjen Medie/Trykkeri

Live Skills er et nyt tiltag på uddannelsen og kommer som udgangspunkt til, at starte op i det store køkken på Industriparken omhandlende b.la. Kogekunst og Værtsskab, Køkkenhygiejne og Rengøring, Noget for Pengene og Aktiv Fritid. Live Skills ligger op til deltagelse i tirsdagens aftensklub.

Hverdagsviden kommer som et fast modul én gang om året og starter som det første modul i den nye struktur – her vil der blive lavet en screening i forhold til hvem som skal videre på FVU.

Førstehjælp kommer som et fast modul én gang om året fra 2023.

Ud over det, er det stadig muligt, at tilrettelægge træning i forskellige kreative og håndværksfaglige fag og Linjer (snedker, metal, grønt vedligehold) samt musik.

Uddannelsen kommer som udgangspunkt til at tilbyde flere timer end de minimumslagte 840 timer pr. år og de unge har mulighed for, at afprøve sig selv yderligere igennem Linjerne som til sammen kan give en uge på op til fuld beskæftigelse svarende til 35 timer. Dette tilrettelægges i samarbejde med den unge og den unges kontaktperson.

Uddannelsen får en klar tilrettelagt struktur, så de unge får et nemt overblik over det enkelte år og den enkelte uge og de kan sammen med underviserne/kontaktpersonerne se indholdet og målene via Fagplanerne for de enkelte fag/aktiviteter.

 

Mange hilsner fra STU Faxe – i Faxe Sociale Udviklingscenter