Tilgange og Metoder

De tre tilbud under Læringsområdet er koblet tæt sammen i dagligdagen gennem forskellige læringsforløb.

På læringsområdet søger vi at skabe rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, så borgerne udvikler erkendelse, fantasi, lyst til at lære og tillid til egne muligheder. Læring anskues som et livsvilkår og ikke blot som noget, der foregår inden for det institutionaliserede systems rammer.

Se uddybning af metoder og tilgange samt læringsperspektiv i menuen til højre.