Læringsperspektiv

Vi arbejder med følgende perspektiv for læring

Læringsperspektiv

Udgangspunktet for læring er i FSU ikke begrænset til uddannelsesinstitutioner, men kan foregå alle steder og til alle tider, hvor mennesker interagerer med hinanden. Derfor samarbejder vi med både private og offentlige virksomheder samt andre uddannelsesinstitutioner, således at den enkeltes læringsforløb, tilrettelægges ud fra individuelle behov og der, hvor det giver mening for den enkelte, og ikke er afgrænset til hvad vi som enkeltinstitution selv kan tilbyde. Vi tilstræber på den måde, at tilbyde læringsforløb i de mange forskelligartede læringsmiljøer, som findes forankret i det lokale samfund.

Formål er at understøtte borgernes muligheder for, at kunne indgår i og opleve sig betydningsfuld for samfunds mange fællesskaber. Dette gøres b.la. gennem praktikforløb, hvor borgerne komme i praktik i kommunale eller private virksomheder.

Samtidig med tilbydes STU-elever tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer. F.eks. tilbyder vi en ugelige klubaften, deltagelse i fritidsaktiviteter og foreningslivet, en koloni om året, samt forskellige fælles arrangementer.   

 Vi anskuer grundlæggende læring ud fra to forståelser af læring, illustreret ved to centrale læringsbegreber:

Læring af livet

- sker primært ved aktiv deltagelse, hvor videns- og kompetencedannelsen opnås gennem kropslig erfaring og social interaktion mellem mennesker.

Læring om livet

- er den mere traditionelle forståelse af skole, hvor livet og viden teoretiseres og dannes gennem formidling, dialog og øvelser om et givent emne.

 

Læring om og af livet supplerer og er hinandens forudsætning i menneskers udvikling og danner tilsammen grundlaget for organisering en af læringsområdet i FSU.