Fundament - tilgange og metoder

Metodegrundlaget udgøres af et samlet fundament, bestående af fire grundsøjler, som på hver deres måde knytter an til FSU´s kerneopgave omhandlende fællesskabets betydning for individuel udvikling

Avancementmodel - PAS/Sanseprofil - CTI - OCN

Avancementmodel - bidrager med en forståelse af niveauet for indsatsen i forhold til perspektivet om frigørelse fra hjælp.

Pædagogisk Analyse System (PAS) /Sanseprofil - bidrager med en forståelse af, hvordan den enkelte bedst optager læring.

CTI -  bidrager med systematisk struktur i tilrettelæggelsen af indsatser

OCN - bidrager til dokumentering af opnået læring.