Faxe Sociale Udviklingscenter - Hvad tilbyder vi

- FSU er en paraplyorganisation

FSU tilbyder

1. STU Faxe - Særlig tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov

2. Beskyttet Beskæftigelse ud fra Serviceloven § 103

3. Aktivitets og Samværstilbud ud fra Serviceloven § 104

4. Faxe-Kollegiet Botilbud ud fra Serviceloven § 107