Tilgange og Metoder

Tilgange og Metoder ud fra grundsøjlerne i FSU

Tilgang via


Anerkendelse

Vores tilgang er anerkendende. Vi læggervægt på at alle oplever at bliver set og hørt.
Vi trækker på en mangfoldighed af aktiviteter og muligheder for samvær med fokus på hvad der virker for den enkelte og Fællesskabet.

OCN

Open College Network(OCN) er en metode til at give et validt kompetencebevis på den formelle og uformelle læring, vi tilegner os.
Vi bruger OCN-metoden til at motivere borgerne til fortsat udvikling, hvis det for dem giver mening at få papir på deres kompetencer.
Samtidig anvendes OCN til at dokumentere, at borgeren når de mål, der er udarbejdet i borgerens handleplan, og dermed understøtter vi de mål, som borgeren har aftalt sammen med Visitationen. OCN-beviser overrækkes 2 gange årligt, hvor vi fejrer det i fællesskab med resten af FSU.
 

DGI certificeret

Vi sætter særlig fokus på bevægelse og sund livsstil igennem vores DGI Certificering.
Certificeringen er den samme som Faxekommunes skoler har fået, og det sætter et særligt fokus på bevægelse og læring i uderummet.

De 4 hensigtserklæringer

1.Alle mennesker kan udvikle sig
2. Alle kan være med
3. Vi lærer i fællesskab
4. Fokus på højeste fællessnæver

Sanseprofil

Sanseprofilen bruges til at understøtte konkrete forslag og handlingsstrategier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde medborgeren. Profilen skaber dermed forståelse for borgerens sansning og giver strategier til, hvordan deltagelse i fællesskaberne understøttes bedst.