STU Faxe

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse, der indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

Formål er ”At den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt – og eventuel til videre uddannelse og beskæftigelse”. (Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.)

Vi tilbyder:
Et fleksibelt og individuelt undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, forudsætninger og interesser. Vores tilgang til undervisning og læring er meget praksisorienteret og eleverne er en stor del af tiden ude på forskellige produktionsfag og værksteder. Her arbejder man med fælles og individelle opgaver der tager udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan, interesser og potentiale.  –  Eleverne er desuden i praktik i lokale, kommunale og private virksomheder.


Produktionsfag og undervisningshold der udbydes pt: (Tryk på faget for at læse mere)

 


Vores tilgang:
Vi tager udgangspunkt i en positiv tilgang, hvor der fokuseres på ressourcer og udviklingspotentialer. Vi ser muligheder frem for begrænsninger – og eleven får mulighed for at flytte sine grænser.

Vi arbejder med, at afklare og udvikle:

  • Personlige kompetencer: styrker, udviklingspotentialer, selvtillid og selvværd
  • Sociale kompetencer: konflikthåndtering, fornøjelser, samvær, fritidsaktiviteter m.m.
  • Faglige kompetencer: læse, skrive og forstå, regne og ”regne-den-ud”,
  • Huslige kompetencer: madlavning, rengøring, tøjvask osv. Hygiejnekursus
  • Digitale kompetencer: sms, mails, facebook, men-id, e-boks, borger.dk og digitale hjælpemidler m.m.
  • Samfundsfaglige kompetencer: medborgerskab og demokrati m.m.

 

Læs mere udførligt om vores STU uddannelse her