Faxe Bierne

– summen af engagement

Faxe Bierne holder til på Sundhedscentret i Faxe. Bigårdene er opstillet på en grøn plet, bagerst på Sundhedscentrets grund.

Aktiviteterne foregår hver mandag fra 09.00-13.00. Opgaverne er blandt andet at tilse bistaderne, udvikle honningprodukter som lys og sæbe, og høst af honning i sensommeren. Om vinteren planlægger vi næste års aktiviteter, laver hjemmeside, etiketter med mere.

Kursister der er interesseret i at være deltagere, kan kombinere det med andre FSU tilbud.

Historie
Faxe Bierne er startet som et projekt for, hvor deltagerne undervejs er blevet oplært i biavlerfunktionen. Projektet er fortsat under udvikling og vi arbejder hårdt på at udvikle og forbedre undervejs. Faxe Bierne har haft et tæt samarbejde med Østsjællands biavlerforening, hvor to af foreningens medlemmer frivilligt har stået for uddannelse af deltagerne i projektet. Projektet har stor succes og betyder meget for den enkelte deltager og nyder anerkendelse lokalt i Faxe kommune.

 

For mere information kontakt  Værestedet 76F, Præstølandevej 76, Faxe Sundhedscenter