Studerende

- i en lærende organisation

Hos FSU kan du komme i praktik som Pædagogisk Assistent (PA), Ergo- Pædagog- og Socialrådgiverstuderende.

Når du starter i praktik, bliver du budt velkommen af din praktikvejleder. Inden for de første par uger bliver du introduceret for din nye praktikplads, og der er ofte mulighed for at besøge de forskellige enheder.

Læringsmiljø
Målgruppen hos FSU er bred, tilbud og indsatser strækker sig over tre lovgivninger (Lov om Aktiv Beskæftigelse, Serviceloven og Lov om uddannelse til unge med særlige behov). Det betyder også at læringsmiljøet er mangfoldigt, og at du som studerende har mange muligheder.
Det betyder samtidig, en kollegial forventning om at tage ansvar for både egne og fælles opgaver. Som studerende er du en del af personalegruppen og bidrager til arbejdsfællesskabet som helhed.

Vejledere
Din vejleder afhænger af, hvor i FSU du placeres under praktikforløbet. Din vejleder har en pædagogisk eller tilsvarende uddannelse, minimum på PAU-niveau.
Din vejleders funktion er, at vejlede og støtte dig som studerende i forhold til det konkrete fokus for praktikken.

Vi opfordrer dig til at bruge vores hjemmeside, og til at besøge Faxe Kommunes hjemmeside, for at få mere information.

Herunder finder du praktikstedsbeskrivelser for Pædagogstuderende hos Aktivitetshusene, STU Faxe og Værestedet 76F samt Pædagogisk assistent elever hos Aktivitetshusene og Værestedet 76F.