Læringsområdet

På Læringsområdet kobler vi Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) - Kollegiet for STU elever - Beskyttet Beskæftigelse

På læringsområdet søger vi at skabe rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse så borgerne udvikler erkendelse, fantasi, lyst til at lære og tillid til egne muligheder. Læring anskues som et livsvilkår og ikke blot som noget, der foregår inden for det institutionaliserede systems rammer.

 

STU Faxe - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU -uddannelsen er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov).

STU – uddannelsen er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, hvor der sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling, og ikke et ensartet undervisningstilbud gennem hele uddannelsens forløb.

Se nærmere informationen omkring produktions- og vidensfag, tilgange og metoder, årshjul for arrangementer samt dansk i samarbejde med AOF i menuen til højre.

 

Beskyttet Beskæftigelse under Serviceloven § 103

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, henvender sig til mennesker på førtidspension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Borgere, der er visiteret efter § 103 i serviceloven skal efter servicelovens § 105 aflønnes for deres indsats. Aflønningen fastsættes efter konkret vurdering af arbejdsindsatsen.

Se informationen omkring produktions- og vidensfag, tilgange og metoder, årshjul for arrangementer samt dansk i samarbejde med AOF i menuen til højre.

 

Faxe Kollegiet - Et Kollegie for unge under uddannelse

Kollegiet er et botilbud efter Serviceloven § 107 som er tiltænkt elever, der går på STU`en i Faxe.

Kollegiet er for de elever, som er parate til at bo med pædagogisk støtte i dag og aftentimer, men som kan klare sig alene om natten. Der er plads til 11 elever på kollegiet, hvilket svarer til omkring en tredjedel af eleverne på den samlede STU i FSU.

Se information omkring produktions- og vidensfag, tilgange og metoder, årshjul for arrangementer samt dansk i samarbejde med AOF i menuen til højre.

 

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet for læringsområdet her.

Faxe Sociale Udviklingscenter

Industriparken 4
4640 Faxe
Telefon 56 20 29 40
fsuadm@faxekommune.dk