Tilgange og Metoder

Tilgange og Metoder ud fra grundsøjlerne i FSU

Avancementsmodellen

Værestederne er åbne for alle og der ingen krav om fremmøde eller registrering – man har således ret til at benytte stederne anonymt. Det betyder, at aktiviteter og indsatser på værestederne er afhængige af brugernes motivation og lyst til deltagelse.  Således er udgangspunktet for den faglige indsats placeret i Avancementsmodellens nederste boks om frivillighed.

Det er erfaringen at Avancementsmodellen anvendes på værestedsområdet, i det at brugerne ofte er meget differentierede i funktionsniveau og mere svingende i deres livssituation, således at de i perioder viser lant strre overskud og brug af deres ressourcer end i andre.   

CTI

Ligesom i alle andre dele af FSU, skal principperne i CTI tænkes ind i tilrettelæggelsen af værestedernes aktiviteter og indsatser. 

I individuelle forløb kan CTI-metoden bruges mere rent og bidrage til at understøtte den enkeltes udvikling. CTI kan i den sammenhæng være et godt redskab til at værne om den processen i den enkeltes udvikling , særligt i situationer, hvor enkelte brugere udviser stort overskud og ressourcer, og hvor værestedets mangfoldighed og almene udgangspunkt utilsigtet kan birage til længere fastholdelse end nødvendigt.

OCN

OCN bruges ikke på samme systematiske måde som på det gøres på læringsområdet, men det kan være et væsentligt redskab for den enkelte bruger. Det kan gøre en stor forskel for egen selvvurdering og i kontakten med systemet, når kompetenceudviklingen kan dokumenteres.

Værestederne kan på grund af deres frivillige udgangspunkt skabe en stærk ramme for den enkeltes udvikling, hvor den enkelte fokuserer på udvikling af de lkompetencer som vedkommende selv synes er vigtige, og uden indblanding fra myndigheder såsom social- eller jobcenter.  Omvendt kan det være meget svært at overbevise om at deltagelsen på et værested er kompetnecudviklinger på andre områder. Det kan OCN være med til at dokumentere.

Dogmeregler

Supplerende til de fire grundsøjler har værestederne udviklet 6 dogmeregler, der udgør regelsættet  for den faglige praksis. Dogmereglerne lyder:

Der skal være plads til alle indenfor fællesskabets rammer.

Vi tager ansvar for, at skabe rammerne for borgerne og understøtter et inkluderende miljø

Enhver aktivitet (det fælles tredje) skal have fællesskabet for øje.

Vi skaber aktiviteter der understøtter fællesskabet. Vi har fokus på, at inkluderer så mange som muligt i aktiviteterne – med mulighed for, at deltage på forskellige niveauer. Vi skaber aktiviteter der understøtter fællesskabet.

Gennem faglighed understøtter personalegruppen et sundt fællesskab.

Gennem anerkendende dialog, motiverer vi til deltagelse i aktiviteter for at opnå et trygt og respektfuldt fællesskab.

Der skal være brugerindflydelse og brugeransvar i dagligdagen.

Vi skaber rammerne for brugerindflydelse og ejerskab. Vi tager ansvar for, at borgerne bliver set og hørt og er en del af dagligdagen.

Gennem tværfaglighed understøtter personalegruppen et sundt fællesskab.

Vi udnytter hver vores kompetencer og har gensidig respekt for hinanden og hinandens professioner. Vi tager ansvar for selv at være opfølgende på tværs af personalegruppen – for at styrke samarbejdet.

Enhver i personalegruppen har ansvar for den eksisterende praksis.

Vi tager hver især ansvar for, at det er synligt hvem der har styr på hverdagens funktioner og arrangementer. Vi har som en del af en samlet personalegruppe, ansvar for løbende, at orientere os på tværs af hele medarbejdergruppen og værestederne.