Råd og vejledning

- En hjælpende hånd

Vi har i marts 2017 oprettet en socialrådgiverfunktion på værestederne i Faxe Sociale Udviklingscenter. Denne funktion har til formål at bistå borgere med råd og vejledning og hjælp til at komme i kontakt med andre instanser. Vi fungerer som et bindeled til andre instanser internt i systemet, men også til civilsamfundet i forhold til bl.a. foreningsliv eller arbejde og uddannelse. Hjælpen skal ses som et tilbud, og har fokus på hjælp til selvhjælp, og på at aktivere borgernes egne resourcer. Således at borgerne bliver i stand til at mestre egen situation.


Vise vej i systemet:
Vi forsøger at vise borgeren vej i systemet, hvis borgeren f.eks. er utilfreds med en afgørelse, eller måden en borgers sag er behandlet på. Hvor søger man kontanthjælp eller hvor søger man en mentor? Hvor skal man henvende sig, hvis man vil have hjælp til at holde op med at drikke eller ryge hash? Hvem kan hjælpe borgere, hvis de føler sig stresset eller deprimeret? Hvor skal borgere henvende sig, hvis de gerne vil have et arbejde eller spille Dart eller lignende i en forening?


Hvilke opgaver løser vi på nuværede tidspunkt:
Økonomi: Budget, økonomistyring, kontakt til kreditorer, oprettelse af NemId, bestilling af nyt nøglekort eller hjælp til at udfylde en ansøgningsblanket m.fl.
Boligsituation: Akutliste og se efter bolig
Korrespondance: Læse, forstå eller skrive breve
Fremtidsværksted: Under udvikling

Åbningstider:
Vi står som udgangspunkt til rådighed på Værestedet 76F og Perlen i tidsrummet 8:00 - 15:30 (fredage dog kun til kl. 13:00). Vi befinder os der, hvor der er behov for råd og vejledning. Du vil derfor kunne finde os ved blomsterkassen, motionscenteret eller i et hyggeligt rum, hvor vi kan tale lidt mere uforstyrret og fortroligt, hvis du har behov for det.

Har du spørgsmål omkring rådgiverfunktionen på værestederne, kan du kontakte vores ansvarlige rådgiver Lone Klarskov Sørensen på telefon 23 31 48 39 eller sende en mail til los@faxekommune.dk. Eller kontakt Perlen i Haslev på telefon 40 46 46 87 - eller Værestedet 76F i Faxe på telefon 40 46 46 85.