Gadens Stemmer

I 2019 udvikler Værestederne projektet Gadens Stemmer Faxe i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed i København -Gadens Stemmer

Gadens stemmer er ligesom Hus Forbi en socialøkonomisk virksomhed med særligt fokus på at skabe beskæftigelse for mennesker i udsatte positioner.  Gadens Stemmer bruger ”gaden” som ramme og den enkeltes egen historie, som ”produkt”.

Gadens Stemmer sælger byvandringer, hvor udsatte er guider og bruger deres personlige historie til at give indblik i samfundets skyggeside og indsigt i udsattegruppens livsvilkår. Guiderne er ansat af Gadens Stemmer og aflønnes pr. tur som guide.

Udover den ekstra indtægt skabes der ligesom med Hus Forbi muligheden for at blive en del af noget større – at høre til og (gen)skabe troen på at man har noget at bidrage med, på trods af at livet har spændt ben.