Udviklingssamtaler

Til dig der vil have gavn af en individuel samtale proces med ressource orienteret fokus

Formålet med tilbuddet kan være:

 1. At fremme fysisk/psykisk mental sundhed og trivsel
 2. Træning m.h.p. øget kvalitet og omfang af hverdagsmestring, f.eks. i forhold til stress-, angst-, smerte-, depressions- og/eller traumemønstre.
 3. Afklaring om sin funktion og eget liv
 4. At komme tættere på at være aktivitets- og jobparat

Tilbuddet er til dig med psykisk, sociale og/eller fysiske vanskeligheder, der kan have fordel af:

 • individuel kontakt, samtale og proces
 • et supplement til gruppe tilbud, eller fordi du endnu ikke er klar til gruppetilbud.
 • Støtte til udvikling til beskæftigelsesfremme i mellemrummet mellem psykiater, psykolog, fysioterapi eller anden behandling
 • Støtte til udvikling til beskæftigelsesfremme, startende i beskyttet miljø
 • Støtten kan gives både i et trænings- eller samtalerum, som walk & talk i naturen, eller hvad der er individuelt muligt

Der vil være fokus på kontakt og relation og det at styrke dine grænser.
Grundlaget er respekt, tryghed og tillid

Fremmøde og afbud:

 • Typisk individuel aftale 2-4 gange pr måned af 1-1½ times varighed
 • Du deltager med de ressourcer du har den pågældende dag
 • Hvis du er forhindret, er det vigtigt at du melder afbud i god tid

Sted (efter aftale): 

 1. "MellemPerronen", baggården til AOF, Slagterivej 17, Haslev. (indgang gennem jernlågen fra Houmansvej).
 2. Værestedet 76F, Præstøvej 76, Faxe Sundhedscenter.
 3. Walk & Talk, i naturen.

Kontakt, afbud og spørgsmål til: Hilbert Andersen, fysio-/ og psykoterapeut MPF, telefon 22 60 20 07, e-mail: hian@faxekommune.dk.

Indsatsen er en mulighed/tilbud under den samlede LAB§52[1] aktivitets tilbudspakke fra Faxe Sociale Udviklingscenter(FSU).

Aftale om opstart via sagsbehandler: Bevilling sendes af sagsbehandler til Fællespostkasse – FSUADM, e-mail: fsuadm2@faxekommune.dk, med kopi til Hilbert.

[1] Lov om Aktiv Beskæftigelse, § 52 stk 4