Ressource Orienteret Færdighedstræning (ROF)

- Et gruppetilbud til dig der vil arbejde med at mestre din dagligdag, gennem samtale, kropslige processer, følelser, forståelse og samspil.

Vil du:

 • være bedre til at mestre din dagligdag?
 • være bedre til at være i kontakt med dig selv?
 • arbejde med dine begrænsninger og smerte i hverdagen og livet?
 • være bevidst om at bevare og styrke egne grænser?
 • bruge denne erfaring og afsæt til at tilnærme dig arbejdsmarkedet (igen)?

Grundlaget for gruppen er tryghed, tillid og respekt.
Vi arbejder i en mindre gruppe på 3-6 deltagere. Vi tager afsæt i  ressource orienteret færdighedstræning (ROF) hvor vi arbejder med:

Kroppen, følelserne og samspillet, herunder at træne:

 • Balance, kropsbevidsthed, -/færdigheder, vejrtrækning, koncentration og nærvær.
 • Opmærksomhed på verbal og nonverbal kommunikation, relationelle, kognitive og orienteringsfærdigheder
 • Følelsesmæssige samspilog om indre arousaltilstande (vågenhed/uro/ro).
 • Vi øver os i at mærke og respektere egne og andres grænser. Hvis en grænse flyttes, skal det ske som følge af din proces og dit valg.

Der vil både være enkle styrede og mere proces orienteret øvelser, nogle vil være sjove, nogle vil øge forbrændingen, og nogle vil være stille afspændings- og mindfulnessøvelser.

 Fremmøde og afbud:

 • At møde op hver gang har stor betydning for dig og gruppen. Du deltager med de ressourcer du har den pågældende dag.
 • Hvis du er forhindret, er det vigtigt at du melder afbud i god tid.

Påklædning:    Løst tøj, varme sokker og en flaske vand anbefales. 

Fortrolighed:   De personlige beretninger der bliver fortalt og de processer der foregår i gruppen er naturligvis forbundet med fortrolighed i gruppen.

Tid og sted:
Mandage kl. 13.30-15.00: "MellemPerronen", baggården til AOF, Slagterivej 17, Haslev. (indgang gennem jernlågen fra Houmansvej),

Kontakt, spørgsmål og afbud til:
Hilbert Andersen, fysio-/ og psykoterapeut MPF, telefon 22 60 20 07, e-mail: hian@faxekommune.dk.

Aftale om opstart via sagsbehandler:
Bevilling sendes af sagsbehandler til Fællespostkasse – FSUADM, e-mail: fsuadm2@faxekommune.dk, med kopi til Hilbert.

[1] Lov om Aktiv Beskæftigelse, § 52 stk 4

*) ROF: Ressource Orienteret Færdighedstræning (ROF)* udspringer fra afspændings-/psykomotorisk tradition og bygger på viden om de psykosociale færdigheder, som er knyttet til vores motorik – og på viden om forsvarsmekanismer, som er repræsenteret i muskulaturen.