Krop & Nærvær

- Et gruppetilbud til dig der vil øge din kropsbevidsthed
  • Vil arbejde hensynsfuldt med krop og enkle bevægelser, med henblik på øget kropsbeherskelse, kropsbevidsthed og indre ro.
  • Vil være bedre til at være i kontakt med dig selv og egen krop
  • Har behov for tryghed, faste rammer og stabilitet for at kunne være til stede sammen med andre
  • Går til samtale eller behandling andre steder.

Øvelserne vil bestå af enkle rolige stående, gående, siddende og liggende øvelser, der vil blive gentaget fra gang til gang. Vi slutter med afspændings- og mindfulnessøvelser.

Fokus er på kropslige øvelser og nærvær i dette, ikke på samtale, stort set alle kan deltage. 

Grundlaget for gruppen er at styrke jeg ‘et og kroppens formåen, vi arbejder med:

  • Relation til underlag
  • Relation til midtlinje/holdning og balance
  • Relation til bevægecentrum og –flow
  • Relation til åndedræt
  • Mentalt nærvær

Påklædning:
Løst tøj, varme sokker og en flaske vand anbefales. Medbring evt. egen måtte og tæppe eller du kan låne.

Fremmøde og afbud:
Du deltager med de ressourcer du har den pågældende dag. Du skal give besked ved afbud. Der er plads til 4-6 deltagere på holdet.

Tid og Sted:

Mandage kl. 13.30-15.00: "MellemPerronen", baggården til AOF, Slagterivej 17, Haslev. (indgang gennem jernlågen fra Houmansvej),

Kontakt, afbud og spørgsmål til: Hilbert Andersen, fysio-/ og psykoterapeut MPF, telefon 22 60 20 07, e-mail: hian@faxekommune.dk.

Aftale om opstart via sagsbehandler: Bevilling sendes af sagsbehandler til Fællespostkasse – FSUADM, e-mail: fsuadm2@faxekommune.dk, med kopi til Hilbert.

[1] Lov om Aktiv Beskæftigelse, § 52 stk 4