Aktivitetshuset Tycho Brahes Vej TBV

- I daglig tale A-huset.

Aktivitetshuset Tycho Brahes Vej er et aktivitets- og samværstilbud for voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser efter serviceloven §104. 

A-huset i Haslev åbnede april 2014, er beliggende i forbindelse med borgernes boliger. Der kommer dagligt  ca. 15 borgere.

Brugerne af A-huset er en blandet gruppe, lidt oppe i årene, og med forskellige problematikker og diagnoser. Betegnende for gruppen er, at deres handicaps hæmmer dem i udfoldelse af et ordinært liv. En del sidder i kørestol, og mange skal have hjælp i forhold til at spise og med personlig hygiejne.

Borgerne deltager i forskellige aktiviteter i hverdagen, og der er jævnligt ture ud af huset til fx. Søndergård i St. Torøje, Aktivitetsparken i Faxe.

 

For yderligere oplysninger kontakt Anette Dalby Færgegaard på email anfab@faxekommune.dk