MellemPerronen

Formålet med det Beskæftigelsesrettet tilbud fra MellemPerronen
er støtte og afklaring m.h.t. tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Tilbuddet er et visiteret LAB§90 [1] forløb for borgere på kontanthjælp, sygedagpenge, Jobafklarings eller ressourceforløb m.fl. med henblik på støtte til afklaring og formåen i beskæftigelse og livet

Mellemperronen er et tilbud til borgere der typisk befinder sig mellem behandling og beskæftigelse, vi ligger meget tæt på Haslev station, hvor man måske kunne tænke sig at vælge "Perron 9¾"  fra Harry Potter.- deraf navnet "MellemPerronen", altså en sprække eller et mellemrum "til et andet sted".
Der tilbydes: Udviklingssamtaler, Walk & Talk, Krop & Nærvær og Ressource Orienteret Færdighedstræning, individuelt og i gruppe.

Fra MellemPerronen tilbydes:

Individuelle- og/eller gruppetilbud med: Samtale, træning, læring og mestring af stress-, angst- og traumemønstre gennem:

  1. Udviklingssamtaler,
  2. Krop og Nærvær,
  3. Ressource Orienteret Færdighedstræning (ROF),

Tilbuddene rummer også: Mindfulness, NADA, Walk and talk i naturen m.fl.

 

MellemPerronen findes på: Slagterivej 17, Haslev (Baggården til AOF), med indgang fra Houmansvej.
Der er også mulighed for samtaler på Værestedet 76F, Præstøvej 76, Faxe Sundhedscenter

 [1]  LAB§90 (Lov om aktiv beskæftigelse opkvalificering og vejledning §90).