STU Faxe

- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU -uddannelsen er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov).

STU – uddannelsen er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, hvor der sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling, og ikke et ensartet undervisningstilbud gennem hele uddannelsens forløb.