Valgfagene

Valgfag vælger man for 3 måneder ad gangen og der tages udgangspunkt i ens ønsker samt uddannelses- og handleplan.

Valgfagene er:

  • Dansk og matematik: Med udgangspunkt i elevernes niveau arbejdes der med både skriftlige opgaver og praktiske opgaver, som tager udgangspunkt i hverdagen. De elever og borgere som vil forbedre deres dansk og matematik yderligere er der mulighed for at vælge FVU. Læs mere om valfaget "Dansk og Matematik" her.

 

  • Arbejdsliv: Formålet er gennem forskellige læringsformer at opnå en viden om verden, herunder at blive klogere på de forskellige job muligheder, virksomhedskendskab, sammenhænge og forventninger til dig som medarbejder i en virksomhed / dig som medarbejder på det danske arbejdsmarked. Læs mere om vafaget "Arbejdsliv" her.

 

  • Mit Liv: Formålet med faget Mit liv, er gennem forskellige læringsformer at opnå en viden omkring livet efter endt STU uddannelse. Vi arbejder med at afklare, hvilke opgaver og områder du selv har ansvar for, og hvilke opgaver andre er ansvarlige for. Læs fagplan for faget "Mit Liv" her.

 

  • Tema: Der tages udgangspunkt i aktuelle emner, eller temaer, som eleverne er med til at vælge. Det kan være emner som seksualitet, politik, misbrug og afhængighed, de sociale medier etc.

 

  • Mindfullness: Find din indre ro og lær at komme i kontakt med din krop og dine tanker. Der tages udgangspunkt i øvelser og forkellige strategier for ro og afslappethed tillæres.

 

  • Fit og Sund: Vi tager i fitness-center og laver kredsløbstræning og træner forskellige muskelgrupper. Der laves individuelle træningsprogrammer. Indstilling af maskiner, samt korrekt brug af maskiner tillæres.

 

  • Svømning: Vi tager i svømmecenter og har fokus på vandtilvænning og de forskellige svømmearter. Det handler ligeledes om at blive tryg i vandet og svømmehallen, samt at lære regler og hensynsfuld brug forskellige svømmehaller.

 

  • Kor: Vi synger en masse gode fællessange og optræder til forskellige arrangementer i FSU sammenhæng, herunder fællessang med Aktivitets-parkens borgere. Det er super sjovt og giver en god fællesskabsfølelse, at stå sammen med andre og synge.