Ungeren

Formål:

 Formålet med ”Ungeren” er at øve sociale færdigheder med fokus på samspil deltagelse og fælleskaber. Deltagerne øves i at tage initiativ, turtagning, overblik og grænsesætning mm. Alt sammen færdigheder, man kan drage nytte af, når man eksempelvis kommer i en forening, eller dyrker en fritidsinteresse i klubregi, eller i alle andre sociale sammenhænge.

Mål:

  • At indgå så selvstændigt så muligt i sociale aktiviteter i samspil med andre.
  • Igangsætte/tage initiativ til, fastholde samt afslutte sociale aktiviteter.
  • At være en god vinder/taber.
  • Lære at aflæse andre og egne grænser.
  • Lære nye spil.
  • Skabe relationer.

Indhold

Sociale aktiviteter med fokus på samspil, deltagelse og fællesskaber. Det kan være traditionelle kort- og brætspil, boldspil og computerspil, bordtennis mm.
Spil der understøtter sociale færdigheder.