Praktik huset

 Formål:

Formålet med pakkeriet i Praktik-huset er, at eleven/medarbejderen ved en praktisk/teoretisk tilgang får mulighed for at tilegne sig viden om de opgaver, sammenhænge og forventninger der er til den enkelte for at kunne begå sig på det ordinære/rummelige arbejdsmarked. Både i selve den praktiske udførelse af opgaven, men også i interaktionen med ledelse, andre medarbejdere og personalet på værkstedet.

Udgangspunktet er de muligheder der ligger i at kombinere den praktiske og teoretiske læringstilgang, der gør det muligt at tilpasse læringsstilen til den enkelte elev/medarbejder, således at alle får de samme muligheder og udfordringer, men tilpasset den enkelte.

 

Mål:

 • At tilegne sig en teoretisk viden (hvis muligt) om de redskaber, der anvendes i det praktiske arbejde.
 • At kunne udføre arbejdet efter en given instruks
 • At kunne betjene de maskiner og værktøj der anvendes i forbindelse med arbejdet( palleløftere, knive, viklemaskine) .
 • At blive bevist om og huske de sikkerhedskrav der stilles for at for at anvende de ovennævnte redskaber.
 • Lære om løfteteknik, personlige værnemidler (sikkerhedssko.)
 • Udvikle de sociale kompetencer og blive bevist om de sociale spilleregler der er på en arbejdsplads. Herunder omgangstone, påklædning og hygiejne m. m.
 • Opnå fremmøde stabilitet
 • I samarbejde med andre kunne fastholde og udføre en stillet opgave.
 • At blive i stand til at fastholde og selvstændigt udføre en stillet opgave.
 • At kunne se hvordan et arbejdsflow skabes og evt. optimeres.
 • Få indblik og gøre brug af PC i forbindelse med