Praksis

 Formål:

Formålet med praktisklinien er at eleven/medarbejderen ved en praktisk/teoretisk tilgang får mulighed for at tilegne sig viden om de opgaver, sammenhænge og forventninger der er til den enkelte for at kunne begå sig på det ordinære/rummelige arbejdsmarked. Både i selve den praktiske udførelse af opgaven, men også i interaktionen med ledelse og andre medarbejdere.  Udgangspunktet er de muligheder der ligger i at kombinere den praktiske og teoretiske læringstilgang, der gør det muligt at tilpasse læringsstilen til den enkelte elev/medarbejder, således at alle får de samme muligheder og udfordringer, men tilpasset den enkelte.

Mål:

  • At tilegne sig en teoretisk viden (hvis muligt) om de redskaber, der anvendes i det praktiske arbejde.
  • At kunne betjene de maskiner og værktøj der anvendes i forbindelse med arbejdet.
  • At blive bevist om og huske de sikkerhedskrav der stilles for at for at anvende maskiner (havetraktorer, plæneklippere, buskryddere, motorsave osv.) samt håndværktøj.
  • Lære om løfteteknik, personlige værnemidler (sikkerhedssko, høreværn, hjelm osv.)
  • Blive i stand til at foretage eftersyn samt vedligehold af maskiner, materiel samt værktøj.
  • Udvikle de sociale kompetencer og blive bevist om de sociale spilleregler der er på en arbejdsplads. Herunder omgangstone, påklædning og hygiejne.
  • Opnå fremmøde stabilitet
  • I samarbejde med andre at kunne fastholde og udføre en stillet opgave.
  • At blive i stand til at fastholde og selvstændigt udføre en stillet opgave.