Læringsområdet

På Læringsområdet kobler vi Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) - Kollegiet for STU elever - Beskyttet Beskæftigelse

På læringsområdet søger vi at skabe rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse så borgerne udvikler erkendelse, fantasi, lyst til at lære og tillid til egne muligheder. Læring anskues som et livsvilkår og ikke blot som noget, der foregår inden for det institutionaliserede systems rammer.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet for læringsområdet her.