Et hus med aktiviteter og fællesskab. Formålet er at støtte til afklaring med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

ProjektHUSET er et sted, hvor forskellige aktiviteter bruges til at opnå udvikling og mestring gennem tryghed i en stabil hverdag med fast fremmøde. Formålet er at støtte til afklaring med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
 

Vi tilbyder:

Kreativt Værksted: Syning, håndarbejde, skulptur, design, maleri, en god kop kaffe og åbent fællesskab.

Individuelle- og/eller gruppetilbud: Samtale, træning, læring og mestring af stress-, angst- og traumemønstre gennem: Krop og Nærvær, Ressource Orienteret Færdighedstræning (ROF), Mindfulness, NADA, Walk and talk i naturen m.fl.

Periodevis er der mulighed for at deltage i følgende praktiske aktiviteter:

Have og drivhus, arbejde med bier, pedelfunktion med vedligehold af bygninger og grønne områder, møbelprojekt, ”Gentøj” (genbrugstøj), beskyttet værksted (SETA), svømning, fitness træning, badminton, fælles gåtur, musikprojekt. 

Vores erfaring er, at forpligtende fællesskaber og aktiviteter har betydelig effekt hos mennesker, som har mistet troen på sig selv. Dem, som har svært ved at overskue dagen i dag, og endnu mindre dagen i morgen, og slet ikke fremtiden i et længere perspektiv. Eksempelvis kan det kreative anvendes til at skabe et mentalt overskud, samtidig med at man bliver en del af et fællesskab, hvor man har en betydning. Man arbejder derigennem med sin egen udvikling, med små skridt, anerkendelse og bliver en del af et aktivt fælleskab, i retning af en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Adresse: ProjektHUSET har til huse i bygning 10 på Sundhedscentret, på Præstøvej 78 i Faxe. For at vide mere kan du kontakte Anette Dalby Færgegaard på email anfab@faxekommune.dk