ProjektHUSET

- Et hus med aktiviteter og fællesskab

I ProjektHUSET har vi skabt et hus, hvor forskellige kreative aktiviteter bruges til at opnå tryghed og en stabil hverdag, med fast fremmøde. ProjektHUSET er en del af motiverende fællesskaber, og det kan man læse mere om i temanummeret FSU-NYT.

I ProjektHUSET er der gang i flere aktiviteter:

Vores erfaring er, at forpligtende fællesskaber og aktiviteter har betydelig effekt hos mennesker, som har mistet troen på sig selv. Dem, som har svært ved at overskue dagen i dag, og endnu mindre dagen i morgen, og slet ikke fremtiden i et længere perspektiv. Eksempelvis kan det kreative anvendes til at skabe et mentalt overskud, samtidig med at man bliver en del af et fællesskab, hvor man har en betydning. Man arbejder derigennem med sin egen udvikling, med små skridt, anerkendelse og bliver en del af et aktivt fælleskab.

Målet med ProjektHUSET er, at det er alles og ingens på samme tid. ProjektHUSET er et anderledes sted, som forventer aktiv deltagelse. Vi har kerneopgave og formål for øje. Vi har alle, borgere og personale, en stor grad af medindflydelse, hvilket styrker og motiverer den enkelte til aktiv deltagelse. Det gør vi, for at alle har chancen for at byde ind, på tværs af alder, uddannelse og interesser.  Det betyder, at der er plads til at tænke kreativt og stort. Alt er muligt, det er brugerne, der er med at til at skabe og udvikle de aktiviteter, der skal være i den gamle hospitalsbygning.

Adresse: ProjektHUSET har til huse i bygning 10 på Sundhedscentret, på Præstøvej 78 i Faxe. For at vide mere kan du kontakte Anette Dalby Færgegaard på email anfab@faxekommune.dk