Fællesskaberne består af følgende: Væresteder, Aktivitetshuse og ProjektHUSET

Aktivitetshusene spænder over flere matrikler

Vores aktivitetsdel er et aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens §104. Tilbuddet er målrettet mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, hvoraf en stor gruppe er mennesker med multiple handicaps.

Aktivitetsdelen blev etableret i  FSU i foråret 2014, og består af Aktivitetsparken i Faxe, Aktivitetshuset på Tycho Brahes Vej i Haslev "Faxe Bixen" i Faxe Midtpunkt. Aktivitetshusene har busser til rådighed, og der er dagligt ture til bl.a. vores bondegård i Store Torøje - Søndergård.


Værestederne: Værestedet 76F og Perlen

Faxe Kommune tilbyder to Væresteder, Værestedet 76F i Faxe og Perlen i Haslev. Værestedet 76F og Perlen er til dem, der har brug for at opbygge et trygt netværk og øge deres livskvalitet gennem samvær med andre mennesker. Der er flere muligheder for at deltage i aktiviteter på Værestederne. Desuden tilbydes Råd og Vejledning og NADA.

ProjektHUSET

Bygning 10, 76E på Faxe Sundhedscenter rummer en række tilbud, som er tilgængeligt for dem, som:

  • Har et visiteret LAB§32 [1] forløb fra Jobcenter eller jobrehabilitering (Jobafklarings- eller ressourceforløb),
  • Allerede er i et tilbud på FSU,
  • Er bruger på et af Værestederne.

Vi kalder rammerne for ProjektHUSET. Aktiviteterne rummer blandt andet Kreativt Værksted, Faxe Bierne, Samtale, Walk & Talk, Ressurce Orienteret Færdighedstræning og Krop & Nærvær.

Aktiviteter og fællesskaber er med til at bryde den sociale isolation, skabe kontakt, samvær og fællesskab, hvor den enkelte bliver set, hørt og anerkendt samt lærer at deltage i samarbejde, udvikle livslyst og motivation.

[1]  LAB§32 (Lov om aktiv beskæftigelse §32)